Pierwsza muzyka w historii była wykonywana przez Boga w czasie tworzenia świata.Na początku było Słowo, ale w języku niezrozumiałym dla człowieka! Były to jedynie harmonijne dźwięki mające ekwiwalentną wartość jak to, co zostało stworzone przez Boga. Następnie dar muzyki został przekazany człowiekowi jako kopia ducha Twórcy w ciele. Człowiek potrafi formować i zmieniać wszystko wokół siebie za pomocą muzyki, porozumiewać się z Ojcem, przekazywać emocje w postaci dźwięków Jemu i od Niego dla ludzi.Każdy naród robi to na swój sposób...Zespół Voanerges, od chwili powstania w 1998 roku, odtwarza ducha zabytkowej, ukraińskiej kobzarsko-lirnyckiej sztuki używając nowoczesnych instrumentów. Próbuje stworzyć muzyczną atmosferę epok: trypilskiej, skifskiej i starosłowiańskiej.Gdyby wtedy istniał rock, byłby podobny do naszego...Grupa Voanerges koncertuje w rożnych miastach Ukrainy, także za granicą.


W roku 2006 zespół podpisał kontrakt z wytwórnią EMI rekords.


Zespół składa się z 5 muzyków:


Roman Makogon - śpiew, klawisze, sopilka, tylynka, zozulka, druczok, bugaj, elektrolyra-voanergator.


Valerij Ogorodnik - śpiew, gitaa, drymby, zozulka, derkacz.


Gennadij Ben - śpiew, trumpet, flugelhorn, rizok, sopilka, zozulka, druczok.


Andriy Uskov - gitara basowa.


Valentyn Jankiwskyj – perkusja.


       


Фото с фестиваля Interceltico de Sendim (Португалия), 3 Августа 2008

Get Adobe Flash player